Maksymalizacja zysków i przychodów z SAP Business One. Największy trader kwiatowy rozwija swój biznes.

Dzięki wdrożeniu SAP Business One, JMP Flowers zintegrowało procesy wewnętrzne, usprawniło obieg informacji finansowej, jak również wprowadziło efektywne mechanizmy zarządzania cenami. Wykorzystując zintegrowany system, firma może księgować koszty bezpośrednio na poszczególne centra ich powstawania. W ten sposób, na bieżąco uzyskuje informacje o opłacalności poszczególnych filii handlowych i setek linii produktowych.

Lider europejskiego i światowego rynku kwiatów ciętych z SAP Business One

JMP Flowers to polski lider i jeden z największych producentów kwiatów ciętych na świecie. Firma posiada sieć w pełni zautomatyzowanych i zinformatyzowanych szklarni o łącznej powierzchni 11 ha. W szklarniach JMP Flowers każdego dnia dojrzewa ponad 100 odmian kwiatów ciętych i doniczkowych, dostarczanych do kilkunastu hurtowni i tysięcy kwiaciarni w całej Europie.

Co zdecydowało o wyborze SAP Business One?

Firma potrzebowała narzędzia do zarządzania, które rozwiązałoby problem braku płynnego przepływu informacji pomiędzy produkcją, magazynami i hurtowniami. Ze względu na skalę, produkcja w JMP Flowers wymagała gotowego narzędzia do zarządzania, które pozwoliłoby elastycznie kształtować ceny kwiatów (w zależności np. od klas świeżości). JMP Flowers potrzebowało także systemu alarmów. Informowałby on o zmianach cen. Tym samym przyczyniał się do niwelowania strat finansowych.

Maksymalizacja zysków i przychodów

Co zdecydowało o wyborze Altab?

Firma Altab zapewniała nam szybkie i sprawne wdrożenie systemu SAP Business One oraz pomoc w zakresie doboru i modyfikacji poszczególnych rozszerzeń do systemu. Rzetelna wiedza i doświadczenie konsultantów Altab sprawiły, że przejście na nowy system odbyło się płynnie i bez zakłóceń
Jacek Ptaszek, Członek Zarządu JMP Flowers 

Maksymalizacja zysków i przychodów u producenta kwiatów

Spółka JMP Flowers wdrożyła oprogramowanie SAP Business One w 2005 roku. Dzięki temu cały czas mogła dynamicznie się rozwijać i maksymalizować zyski. Choć firma urosła w tym czasie kilkukrotnie nadal są w stanie utrzymywać elastyczną kontrolę w zarządzaniu rozbudowaną siecią handlową. Aktualnie jest największym Polsce i jednym z największych w tej części Europy traderów kwiatowych. Posiada 15 lokalizacji. Obsługuje około 6000 klientów w całej Polsce. Wystawia pół miliona faktur rocznie.

Elastyczne zarządzanie cenami i dostępnością towarów

SAP Business One pozwala na bieżący, szybki dostęp do kluczowych informacji i danych on-line. Umożliwia to kadrze zarządzającej podejmowanie dobrych decyzji każdego dnia. Asortyment firmy to ponad 10 000 indeksów (produktów), które podlegają częstym zmianom cen. Nawet kilka razy w tygodniu. Sprawna obsługa dynamicznych cenników w SAP Business One pozwala firmie maksymalizować przychody i zyski.
 
Proces produkcyjny w JMP Flowers zajmuje 3 lata. Firma musi więc planować sprzedaż na długi czas do przodu. SAP Business One pozwala im skutecznie zarządzać dostępnością towaru. Na podstawie rzetelnych analiz i danych zgromadzonych w poprzednich latach JMP Flowers automatyzuje swoje procesy. Dzięki temu podejmuje jeszcze trafniejsze decyzje.
Maksymalizacja zysków i przychodów

Wsparcie rozwoju i ekspansji zagranicznej

Przyspieszenie przepływu informacji
60%

JMP Flowers za ogromną zaletę SAP Business One uważa jego możliwości integracyjne i łatwość ekspansji zagranicznej. Uruchomienie SAP Business One w spółce powiązanej w Austrii zajęło firmie 7 dni.

Przedsiębiorstwo korzysta z aplikacji SAKOL. Umożliwia ona integrację SAP Business One z terminalami mobilnymi. Używanie kolektorów w procesach gospodarki magazynowej i obrotu towarem znacząco automatyzuje i przyspiesza przepływ informacji.

Analiza rentowności grup produktowych

Dzięki analizom w SAP Business One firma może weryfikować czy dana grupa produktowa jest rentowna. W związku z tym może podejmować strategiczne decyzje np. o powiększeniu jej uprawy lub wygaszeniu.

Poprawa przepływu informacji

SAP Business One pozwolił zintegrować informację w jednym miejscu i i umożliwił jej cyfrowy przepływ.

Dostęp do wielowymiarowego raportowania

Dzięki zaawansowanym możliwościom raportowania, JMP Flowers ma dostęp do bieżących informacji dotyczących kluczowych obszarów działalności firmy.

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie