14 listopada 2019

Spójne środowisko informatyczne SAP dla branży Utilities

SAP Utilities Day PowerStorm to największe wydarzenie dla branży Utilities w Polsce. Podczas tegorocznej edycji, której Altab był partnerem merytorycznym, przekonywaliśmy, że korzystanie ze spójnego środowiska rozwiązań SAP w ramach grup kapitałowych to wyłącznie korzyści.

PowerStorm Utilities Day

Perspektywy branży Utilities w kontekście transformacji cyfrowej

SAP Utilities Day PowerStorm to największa konferencja SAP dedykowana branży Utilities (energetyka, woda, gaz), skupiająca się wokół tematów Transformacji Cyfrowej i Inteligentnych Przedsiębiorstw. Firmy z branży Utilities zmieniają się w odpowiedzi na wyzwania rynkowe i rosnące oczekiwania Klientów związane m.in. z dbałością o środowisko.

Wyzwania te wymagają od przedsiębiorstw użyteczności publicznej opracowania inteligentnych rozwiązań w zakresie wytwarzania i magazynowania energii, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami, przy jednoczesnym dążeniu do efektywności energetycznej. Dla firm z branży Utilities zdolność do identyfikowania wymagań klientów oraz integracji kompleksowych produktów i usług energetycznych będzie kluczowym wyróżnikiem, pozwalającym na zwiększenie konkurencyjności.

Branża Utilities jest kształtowana przez cztery główne trendy:

  • Energia odnawialna – Globalny cel redukcji emisji dwutlenku węgla sprzyja rozwojowi odnawialnych źródeł energii, dekarbonizacji i powstawaniu stref bezwęglowych
  • Prosumenci energii – Klienci stają się zarówno odbiorcami, jak i producentami energii, jednocześnie mogą decydować na co ją spożytkują. Świadomi prosumenci oczekują produktów i usług w konkurencyjnych cenach, które dokładnie odpowiadają ich potrzebom.
  • Inteligentne Technologie – Rosnąca liczba inteligentnych liczników, czujników i wykorzystanie IoT w procesie dystrybucji i kontroli zużycia energii, stawia przed firmami Utilities nowe wyzwania: od konfiguracji i monitoringu urządzeń, przez ich kontrolę i serwis, po przewidywanie i zapobieganie awariom (predictive maintenance).
  • Zmiany oczekiwań Klientów – Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej muszą przedefiniować swoje mocne strony i zacząć dostarczać nowe wartości dla swoich odbiorców, by wzmocnić swoją konkurencyjność.

Aby realizować te strategiczne priorytety, firmy muszą zmienić sposób działania. Największe szanse maja firmy, które wykorzystują inteligentne technologie przetwarzania danych (AI, Machine Learning, RPA-Robotic Proccess Automation, VR i AR – Virtual i Augumented Reality, blockchain, omnichannel, chatboty itp.) oraz te, które dysponują umiejętnościami pozwalającymi w pełni je wykorzystać.

SAP Utilities Day Kraków

Spójna platforma technologiczna dla grup kapitałowych dzięki SAP Business One

Największe firmy z branży Utilities w większości używają rozwiązań SAP (SAP ERP lub SAP S/4 HANA). W skład grup kapitałowych do których należą, często wchodzą także średniej wielkości spółki zależne, używające innych rozwiązań. W ich przypadku korzystanie z rozwiązań dedykowanych dla największych firm jest ekonomicznie nieuzasadnione. Brak spójności i jednolitej architektury informatycznej powoduje jednak, że przepływ informacji jest zaburzony. Często te same informacje trzeba wprowadzać w wielu miejscach i różnych systemach, a to powoduje, że uzyskanie skonsolidowanych raportów i analiz jest trudne lub wręcz niemożliwe.

SAP utilities day PowerStorm

Dlatego dla grup kapitałowych, chcących uzyskać jednolitą platformę technologiczną SAP w całej grupie, doskonałą propozycją jest – dedykowany dla średnich i mniejszych spółek – SAP Business One: kompleksowy, elastyczny ERP, wspomagający zarządzanie i automatyzację procesów.

Jako partner SAP o najwyższych kwalifikacjach i największym doświadczeniu w zakresie wdrożeń SAP Business One w Polsce, podczas SAP Utilities Day mieliśmy okazję zaprezentować możliwości tego rozwiązania. SAP Business One dzięki wbudowanym mechanizmom integracji międzyfirmowej umożliwia m in.: centralne zarządzanie wieloma spółkami, współdzielenie i udostępnianie danych, elektroniczną wymianę dokumentów, standaryzację procesów, czy skonsolidowane raportowanie.

Powerstorm Branża Utilities

Podczas naszej prezentacji przekonaliśmy uczestników PowerStorm, że używanie spójnych rozwiązań w ramach struktur wielofirmowych niesie ze sobą wiele korzyści, takich jak:

  • Uporządkowanie struktur danych
  • Automatyzacja procesów międzyfirmowych
  • Możliwość replikacji danych (np. kartotek kontrahentów, cenników, indeksów towarowych)
  • Szybki i bezpieczny przepływ informacji
  • Wspólna analityka i sprawozdawczość finansowa
  • Obniżenie kosztów zarządzania i utrzymania infrastruktury technicznej
PowerStorm
SAP Utilities Day

Praktyka i wymiana doświadczeń

Tegoroczny SAP PowerStorm był nie tylko miejscem prezentacji nowych technologii i trendów biznesowych, ale też przestrzenią do rozmów o potrzebach branży Utilities i stojących przed nią wyzwaniach. Rozmowom i wymianie doświadczeń sprzyjała klimatyczna sceneria starego, krakowskiego Browaru Lubicz, w którym odbywało się spotkanie.

Dziękujemy wszystkim za udział w SAP Utilities Day, które mamy nadzieję stanie się dla uczestników inspiracją w drodze do stawania się prawdziwie Inteligentnym Przedsiębiorstwem Energetycznym.

Altab Partnerem SAP Utilities Day

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie