23 czerwca 2023

SAP Business One to zintegrowany system z bogatym zestawem funkcjonalności/modułów: od zarządzania relacjami z klientami i dostawcami, CRM, sprzedaży i zakupu, przez gospodarkę materiałową, produkcję i MRP, serwis, zarządzanie projektami, po księgowość i raporty. Poniżej znajdziesz informacje o tym jakie moduły są w SAP Business One oraz jak poruszać się po interfejsie systemu.

Kontekstowy pasek menu

W górnej części ekranu systemu znajduje się pasek menu. Ponieważ niektóre funkcje są dostępne w kontekście aktywnego okna, część z nich, w zależności od tego jakie masz otwarte okna na pulpicie, może być wyszarzona.

SAP B1 - Szkolenie dla początkujących
SAP B1 Górny pasek menu

W górnym menu znajdziesz m.in. dostęp do Pomocy: wybierz Pomoc > Dokumentacja > Pomoc online żeby otworzyć pełną dokumentację. Jeśli masz uruchomione jakieś okno na pulpicie i jest ono aktywne, możesz skorzystać z pomocy kontekstowej: wybierz Pomoc > Dokumentacja > Pomoc kontekstowa. Pomoc kontekstową możesz również uruchomić używając klawisza F1. Pomoc może także dotyczyć konkretnego pola w ramach aktywnego ona. Żeby uruchomić pomoc bezpośrednią ustaw kursor w wybranym polu i: wybierz Pomoc > Dokumentacja > Pomoc bezpośrednia lub użyj skrótu klawiaturowego Shift + F1 .

Wybór bazy danych

W środkowej, górnej części ekranu wyświetlana jest informacja o osobie zalogowanej i firmie (bazie danych). W SAP Business One w każdej chwili możesz zmienić bazę danych. Żeby to zrobić kliknij wyświetlaną nazwę firmy w górnej części ekranu, wyświetli się okno ‘Wybierz firmę’, w której możesz wybrać bazę danych, do której chcesz się zalogować. Wystarczy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Okno ‘Wybierz firmę’ możesz uruchomić również z bocznego menu głównego: wybierz Administracja > Wybierz firmę.

Pasek narzędzi

W górnej części ekranu znajduje się pasek narzędzi z ikonami skrótów. Ikony na pasku narzędzi, są aktywne również w kontekście aktywnego okna. Jeśli np. masz aktywne na ekranie okno Oferty, aktywne stają się takie ikony jak np. Eksport do Excel’a, Word’a, czy możliwość zapisania oferty w formacie PDF.
(więcej informacji o tym jak funkcjonuje pasek narzędzi znajdziesz: 🔗TUTAJ)

Pulpit użytkownika

Kilka słów o pulpicie użytkownika. Każdy użytkownik może samodzielnie konfigurować swój pulpit. Możesz np. ułożyć własne widgety na pulpicie wybierając je z galerii widgetów. Żeby to zrobić otwórz pulpit w trybie edycji: Możesz też wybrać jeden z 4 dostępnych szablonów pulpitu, dedykowanych dla: finansów, sprzedaży, zakupu lub magazynu. Kliknij  i wybierz odpowiedni dla Ciebie szablon. Z tego poziomu możemy uruchamiać funkcjonalności takie jak np. Oferta, zlecenie sprzedaży czy uruchomić raport związany z konkretnym szablonem.
((więcej informacji o tym jak przygotować własny pulpit znajdziesz: 🔗TUTAJ)
 

Jakie moduły są w SAP Business One?

Żeby wyświetlić moduły dostępne w SAP Business One, uruchom menu boczne klikając ikonę  w lewym, górnym rogu ekranu lub skrótem klawiaturowym Ctrl + 0.

W menu głównym w wersji SAP B1 HANA są dwie zakładki: ‘Moduły’ i ‘Przeciągnij i skojarz’.
(więcej informacji o tym jak działa ‘Przeciągnij i skojarz’ dowiesz się: 🔗TUTAJ)

W zakładce ‘Moduły’ pogrupowane są wszystkie funkcjonalności SAP B1. I tak po kolei:

 • Administracja – tu definiowane są m in. podstawowe ustawienia systemu, uprawnienia, alarmy czy autoryzacje
 • Księgowość – służy do zarządzania wszystkimi danymi księgowymi, planem kont, księgą główną, aktualnymi dokumentami księgowymi i raportami. Ponadto można zdefiniować budżet, centra kosztów i zysku czy projekty
 • CRM –  grupuje funkcjonalności do zarządzania relacjami z klientami, kartotekę klienta, dokumenty, działania oraz raporty
 • Szanse sprzedaży – moduł pozwala na śledzenie i analizowanie szans sprzedaży na podstawie postępu działań, takich jak spotkania, negocjacje oraz inne zdarzenia w lejku sprzedaży
 • Sprzedaż – obsługuje wszystkie aspekty procesu sprzedaży, od wprowadzania ofert poprzez realizację zleceń i dostaw do wystawiania faktur i realizacji zwrotów
 • Zakup – moduł ten umożliwia zarządzanie wszystkimi transakcjami z dostawcami. Odzwierciedla cały proces zakupu od realizacji zamówień do przyjęcia faktur zakupu. Importerzy, mogą używać funkcjonalności kosztów dostawy
 • Partnerzy handlowi – moduł umożliwia zarządzanie wszystkimi informacjami, które są istotne dla relacji z odbiorcami, dostawcami oraz prospektami (potencjalnymi klientami), jak również wykonywanie i przegląd wewnętrznych rozliczeń dotyczących partnerów handlowych
 • Banki – umożliwia obsługę wszystkich transakcji pieniężnych, kasowych oraz bankowych
 • Gospodarka materiałowa – moduł służy do zarządzania magazynem i bazą towarów, produktów, materiałów, w tym zarządzania numerami seryjnymi, numerami partii, czy lokalizacjami magazynowymi
 • Zasoby – jest to rozszerzenie modułu Produkcja, umożliwia definiowanie i zarządzanie zasobami, tj. urządzeniami, maszynami, robocizną, używanymi w procesie produkcyjnym
 • Produkcja – moduł służy do tworzenia m. in. technologii drzew produktów (BOM), czy zleceń produkcyjnych, oraz zarządzania nimi
 • MRP – Moduł planowania potrzeb materiałowych (MRP) umożliwia zaplanowanie zamówień zakupu, czy zleceń produkcyjnych w oparciu zarówno o plan sprzedaży, prognozę sprzedaży, czy bieżące zapotrzebowanie
 • Usługa – moduł serwisowy, zapewnia możliwość wsparcia serwisowego, obsługi gwarancyjnej, pogwarancyjnej, czy obsługę reklamacji
 • Pracownicy – możliwość zarządzania kadrami, włącznie z obsługą danych pracowniczych, informacji kontaktowych i raportów dotyczących nieobecności oraz arkuszami czasu pracy
 • Zarządzanie projektem– za pomocą tego modułu można zarządzać projektami, wszystkimi transakcjami, dokumentami i zadaniami związanymi z projektem
 • Raporty – moduł ten grupuje raporty z wszystkich modułów
 • Raport analizy interaktywnej – SAP Business One, wersja SAP HANA oferuje szereg predefiniowanych warstw semantycznych, za pomocą których możliwe jest utworzenie zarówno raportów jak i tabel przestawnych w programie Microsoft Excel
Dostęp do Modłów możliwy jest też z górnego paska menu, lub przy użyciu klawiszy skrótu Alt+P.
 
Więcej o modułach i w SAP Business One możesz dowiedzieć się 🔗TUTAJ

Moduły są w SAP Business One – krótki tutorial video

Z tego video dowiesz się więcej o modułach SAP Business One:

 • Co zawiera menu
 • Jakie moduły są dostępne w systemie
 • Jakie są najważniejsze funkcjonalności
 

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie