29 czerwca 2023

Administracja

Jakie zadania administracyjne obejmuje moduł Administracja w SAP? Jakie zawiera ustawienia?

Główne funkcje w module Administracja to: informacje na temat firmy i użytkowników, ustawienia konfiguracyjne i parametry systemu, kursy walutowe, uprawnienia i alarmy, organizacja poczty wewnętrznej. Sprawdź jakie zadania w zakresie administrowania systemem możesz realizować z pomocą tego modułu.

Z tego video dowiesz się:

  • jakie funkcje zawiera moduł Administracja
  • jakie są podstawowe ustawienia systemowe
  • do realizacji jakich zadań służy moduł Administracja

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przygotowujemy
kolejne wydarzenie