Waterfall czy Agile - metody wdrożenia systemu ERP

Decyzja o metodzie wdrożenia systemu ERP jest ważnym krokiem, który należy wykonać zaraz po wyborze oprogramowania. W zależności od metodologii, możliwe jest zarówno samodzielne testowanie systemu i wybór najbardziej przydatnych funkcjonalności, jak też otrzymanie gotowego, pełnego rozwiązania, zgodnego z ustaleniami wypracowanymi podczas analizy przedwdrożeniowej. Którą metodykę wybrać? Odpowiedź znajduje się poniżej.

Waterfall czy Agile - metody wdrażania SAP Business One

Metodyka wdrożenia systemu ERP – czym jest?

Metodyka wdrożenia systemu ERP to zbiór dobrych praktyk, zasad, reguł i narzędzi umożliwiających skuteczną realizację projektu informatycznego. Ponieważ wdrożenie jest procesem wymagającym przygotowania i dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb klienta, niezbędne jest zastosowanie metodyki, która określi sposób realizacji przedsięwzięcia. Wdrażając systemy ERP najczęściej stosuje się dwie metodologie: tradycyjną (inaczej: waterfall, metodyka kaskadowa) lub zwinną (inaczej: agile, z którego wywodzi się podejście Scrum). 

Waterfall

SAP Business One wdrażamy najczęściej w podejściu waterfall, w oparciu o dedykowaną metodykę SAP Accelerated Implemetation Program (SAP AIP). Podstawą metodyki waterfall jest precyzyjny plan, od początku dokładnie określający co jest do zrobienia. Zespół wdrożeniowy – zanim rozpocznie prace – tworzy szczegółową specyfikację wymagań (Software Requirement Specification). Wszystkie działania związane z wdrożeniem są przyporządkowane do następujących po sobie, wcześniej zaplanowanych etapów: przygotowanie projektu – analiza przedwdrożeniowa, realizacja, szkolenia, przygotowanie do uruchomienia, uruchomienie oraz wsparcie w początkowym okresie. Zanim rozpocznie się wdrożenie, obustronnie uzgodniony zostaje budżet całego przedsięwzięcia.  

Agile

Cechą charakterystyczną Agile jest planowanie krótkoterminowe. Praca dzielona jest na krótkie cykle (sprinty), mające na celu uruchomienie działającego fragmentu rozwiązania, stanowiącego element całości. Zespół wdrożeniowy kieruje się zasadą stawiania małych kroków i sprawdzania czy realizowane działania zmierzają w dobrym kierunku. Ponieważ rezultaty działań są widoczne bardzo szybko, decyzje podejmujemy na podstawie doświadczeń, a nie przyjętych założeń. Dlatego możliwa jest natychmiastowa zmiana strategii, żeby osiągnąć lepsze efekty lub zmienić kierunek rozwoju produktu (podejście Scrum).

W przypadku metodyki Agile zleceniodawca ma możliwość swobodnego zarządzania budżetem, płacąc za konkretne działania – za czas i zasoby wykorzystane przy pracy nad wdrożeniem (Time & Material).

Waterfall vs. Agile - którą metodę wdrożeniową wybrać?

Jeżeli firma ma jasno określone założenia dotyczące finalnego produktu i zaplanowany, zamknięty budżet, to waterfall jest odpowiednim rozwiązaniem. Metodyka kaskadowa pozwala uzgodnić koszty projektu na samym początku. Jednak ogranicza dokonywanie zmian w projekcie.

Jeżeli natomiast przedsiębiorstwo chce zacząć szybko korzystać z oprogramowania, rozwijać system w oparciu o własne doświadczenia użytkownika (User Experience) zdobyte podczas pracy z oprogramowaniem, a także samodzielnie decydować o tym, kiedy uruchomić poszczególne funkcjonalności, powinno wybrać metodykę Agile. Pozwala ona elastycznie zarządzać budżetem i rozłożyć koszty w czasie.

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie