Zapanuj nad wyposażeniem pracowników z SAP Business One

Czy wiesz z jakiego sprzętu w Twojej firmie korzystają Twoi pracownicy? Gdzie podział się dowód zakupu za Twojego iPada? Kiedy kończą się umowy u operatora sieci komórkowej i kto z pracowników może wymienić telefon? Czy masz na stanie jakąś wolną licencję ERP? Jeśli nie potrafisz udzielić odpowiedzi na te pytania – sprawdź jak przy pomocy AltEWP łatwo zapanujesz nad tym chaosem.

Zakres i funkcjonalności rozwiązania

W ramach nadzoru nad wyposażeniem firmowym SAP Business One pozwala na:

  • rejestrację wyposażenia
  • prowadzenie kartotek sprzętu i licencji
  • automatyczne protokoły przekazania i zwrotu
  • dostęp do historii użytkowania
  • nadzór nad przeglądami technicznymi
  • powiązanie kartotek sprzętu z dokumentami zakupu i sprzedaży (lub likwidacji środka trwałego)
  • dostarcza także informacji o statusie wyposażenia i jego aktualnej wartości
historia użytkowania - Ewidencja użytkowania w SAP Business One

Kontrola stanu wyposażenia w SAP Business One

AltEWP umożliwia sprawne zarządzanie wyposażeniem firmy bezpośrednio w SAP Business One. Z jednej strony pozwala on na przyporządkowanie wyposażenia do konkretnych użytkowników, oraz nadzór nad protokołami wydania i zwrotu sprzętu, z drugiej natomiast – na prowadzenie kartotek wyposażenia wraz z informacją o jego parametrach (np. numerze seryjnym, roczniku produkcji, dacie zakupu itd.) i pełną historią użytkowania.

parametry wyposażenia -Ewidencja wyposażenia w SAP Business One

Dostęp do historii użytkowania

SAP Business One umożliwia wewnętrzne powiązanie kartotek wyposażenia, co pozwala na sparowanie np. karty SIM z aparatem telefonicznym lub innym urządzeniem, w którym jest ona umieszczona, lub licencji oprogramowania z notebookiem, na którym jest ona zainstalowana. W ten sposób użytkownik otrzymuje pełną informację o wykorzystaniu wyposażenia, jego obiektywnych parametrach, stanie zużycia, czy pracowniku aktualnie użytkującym.

Zaletą jest możliwość dowolnego definiowania zarówno samego wyposażenia (materialne –np. telefony komórkowe, niematerialne – np. licencje oprogramowania) jak i parametrów je opisujących, w zależności od potrzeb firmy.

Nadzór nad przeglądami technicznymi

Dodatkowym atutem jest nadzór nad przeglądami technicznymi i weryfikacja wyposażenia pod względem przydatności do użycia. Terminy przeglądów, a także ich wyniki można zapisywać bezpośrednio na kartotece wyposażenia.

przeglądy techniczne - Ewidencja wyposażenia w SAP Business One

Zaawansowane raportowanie

Całość można oprzeć o interaktywne raporty, pozwalające na przełączanie się za pomocą „strzałek-odsyłaczy” bezpośrednio do żądanej kartoteki. Przykładem może być interaktywny raport wyposażenia pracowników, w którym przy każdym z pracowników odnajdziemy listę przypisanego mu aktualnie wyposażenia. Kliknięcie w dowolną pozycję z listy przenosi użytkownika bezpośrednio do kartoteki wybranego sprzętu, gdzie może sprawdzić on datę kolejnego przeglądu technicznego, poprzedniego użytkownika urządzenia, czy inne pożądane parametry. Taka organizacja pracy znacznie ułatwia koordynację procesu zarządzania wyposażeniem.

Innym przykładem może być raport przypominający o przeglądach do wykonania. Po wybraniu rodzaju wyposażenia otrzymamy listę sprzętu, który powinien zostać zweryfikowany pod względem przydatności do użycia, wraz z informacją o aktualnym użytkowniku i dacie ostatniej kontroli.

raport Ewidencja wyposażenia w SAP Business One

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie