17 października 2019

Split Payment – zmiany od 1 listopada 2019

Co to jest Split Payment?

SplitPayment to mechanizm podzielonej płatności, który polega na rozbiciu płatności za fakturę na dwa rachunki bankowe. Część płatności (kwota netto) trafia na bankowe konto rozliczeniowe dostawcy, natomiast wartość VAT na specjalnie wydzielony rachunek bankowy, zwany rachunkiem VAT.

Split Payment płatności

Co zmienia się 1 listopada 2019?

Od 1 listopada 2019 dla branż tzw. podwyższonego ryzyka, czyli usług budowlanych i branż związanych m.in. z elektroniką, odpadami czy wyrobami ze stali, Split Payment jest obowiązkowy. Sektory te dotychczas objęte były mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną.

Dla transakcji powyżej 15 000 zł i obejmujących produkty lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, przedsiębiorca ma obowiązek umieszczenia adnotacji na FV o treści „Mechanizm podzielonej płatności”. Brak tego zapisu może spowodować nałożenie sankcji w wysokości 30% wartości VAT z tej faktury.

Przykładowe produkty, których dotyczy obowiązkowy Split Payment:

  • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
  • węgiel i produkty węglowe,
  • maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria

Wszystkie produkty i usługi, których dotyczy mechanizm podzielonej płatności znajdziesz w załączniku 15 do Ustawy o VAT.

Rachunek rozliczeniowy (konto VAT) będzie obowiązkowy dla każdego podatnika, który sprzedaje lub kupuje towary/usługi z zał. nr 15 do ustawy o VAT. Nabywca będzie miał obowiązek zapłaty za wymienione towary/usługi wykorzystując mechanizm Split Payment.

Od 1 listopada 2019 ze środków dostępnych na rachunku VAT, oprócz rozliczeń dotyczących wyłącznie transakcji VAT, będzie można dodatkowo rozliczyć zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, akcyzy, cła, VAT od importu oraz składki ZUS.

Split Payment w SAP Business One

W SAP Business One możesz generować płatności metodą Split Payment bezpośrednio z systemu. Wystarczy, że wybierzesz odpowiednią metodę płatności przygotowując przelew.

Jeżeli używasz SAP Business One i wystawiana przez Ciebie faktura spełnia warunki Split payment, na wydruku faktury będzie umieszczona obowiązkowa adnotacja „Mechanizm podzielonej płatności”.

Dzięki wykorzystaniu SAP Business One narzucone przez ustawodawcę nowe wymagania nie wpłyną na wydajność i komfort pracy działu sprzedaży i księgowości.

Split Payment faktury sprzedaży w SAP Business One

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie