Skróty klawiaturowe w SAP Business One

W SAP Business One można użyć skrótów klawiaturowych lub kombinacji klawiszy, aby uzyskać dostęp do często wykonywanych poleceń i operacji. Skróty klawiaturowe są odpowiednikami opcji menu. Poniżej przedstawiamy najczęściej wykorzystywane przez użytkowników skróty klawiaturowe, które przyspieszają i uławiają pracę z systemem SAP. 

Rodzaje skrótów klawiaturowych w SAP Business One

W SAP Business One za pomocą skrótów klawiaturowych możesz między innymi zmieniać tryby okien, pracować swobodnie z dokumentami, otwierać pola dodatkowe dokumentów, wyświetlać dostępność towarów według magazynów czy też w szybki sposób sprawdzać raport ostatnich cen i wiele innych.

Zapoznaj się z wybranymi skrótami klawiaturowymi: 

Ctrl + Atryb dodawania
Ctrl + Ftryb szukania
Ctrl + Dkopiowanie kartoteki lub dokumentu
Ctrl + Idodawanie wiersza w wybranym miejscu
Ctrl + ­↑kopiowanie wartości z pola powyżej
Ctrl + ↓kopiowanie wartości z pola poniżej
Ctrl + Kusuwanie wiersza
Ctrl + Mduplikowanie wiersza
Ctrl + Lwyświetlenie szczegółowych informacji o wierszu
Ctrl + Eprzejście do ostatniego wiersza w tabeli
Ctrl + Hprzejście do pierwszego wiersza w tabeli
Ctrl + Tabprzejście do następnego aktywnego pola po zmianie nazwy partnera handlowego lub opisu towaru
Ctrl + Tabw polu Cena towaru w dokumencie wyświetenie raportu ostatnich cen
Ctrl + Tabw polu Magazyny wyświetlenie raportu dostępności towaru wg magazynów
Ctrl + Tabw polu Ilość towaru w dokumencie wybór numeru seryjnego
Shift + Tabw polu Indeks wyświetlenie towaru zastępczego (wraz z informacją o dostępności i stopniu dopasowania)
Ctrl + Notwieranie dokumentu bazowego (w tym wypadku Oferty)
Ctrl + Totwieranie dokumentu docelowego
Ctrl + Shift + Uotwieranie pola dodatkowego dokumentu
Ctrl + Gwyświetlanie Zysku brutto
Ctrl + ←wyświetlanie poprzedniego rekordu
Ctrl + →wyświetlanie następnego rekordu
Ctrl + Yformy płatności
Ctrl + Bw polu Razem w oknie Formy płatności – kopiowanie wymagalnej kwoty
Ctrl + Shift + Rodświeżanie rekordu
F1pomoc w odniesieniu do aktywnego okna
Shift + F1pomoc do konkretnego pola

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przygotowujemy
kolejne wydarzenie