SAP Business One przyjazny transformacji cyfrowej

Zwykła obsługa procesów biznesowych przestaje być wystarczająca. Dziś potrzebna jest szybka analiza i błyskawiczne reagowanie na potrzeby rynku. Nie tylko dostęp do danych, ale i szybkość ich przetwarzania odgrywa coraz większe znaczenie.

Cyfrowa ekonomia

Transformacja cyfrowa w kontekście prowadzenia biznesu to proces zmiany form komunikacji i modelu biznesowego organizacji połączony z inwestycją w wiedzę i technologię. Według badania IDC Poland, przeprowadzonego na zlecenie Dell EMC, głównymi czynnikami skłaniającymi przedsiębiorstwa do rozpoczęcia procesu digitalizacji są zmieniające się oczekiwania klientów i dostępność nowych technologii.

Inteligentne przedsiębiorstwo

Zmienia się model komunikacji, obsługi procesów. Firmy – niezależnie od skali biznesu i branży – stają się nie tylko cyfrowe, ale w pewnym kontekście „inteligentne”, „uczące się”. Ludzie, biznes i „rzeczy” stają się coraz bardziej połączone.

SAP przyjazny transformacji cyfrowej

Rekomendacje lidera transformacji cyfrowej

Bez względu na branżę i wielkość firmy transformacja cyfrowa wymaga inwestycji w nowe technologie. Aby skorzystać z możliwości jakie niesie za sobą transformacja niezbędny jest wybór otwartego i elastycznego rozwiązania do zarządzania firmą.

Im większe możliwości integracji z aplikacjami zewnętrznymi, tym większa możliwość na zdobycie przewagi konkurencyjnej w swojej branży. Szansą dla firm, które stoją przed wyborem nowego systemu klasy ERP, jest wybór narzędzia, które w szybki i bezpieczny sposób umożliwi integrację z zewnętrznymi źródłami danych i innymi aplikacjami.

SAP przyjazny transformacji cyfrowej

Taką rekomendacją jest SAP Business One – oparty na innowacyjnej bazie danych SAP HANA system ERP, który w sposób elastyczny umożliwia wymianę danych i pracę na urządzeniach mobilnych, także w chmurze (Cloud).

Uczenie maszynowe (Machine learning) i sztuczna inteligencja (AI, ang. artificial intelligence)

Warunkiem skutecznego konkurowania na dzisiejszym rynku jest poznanie preferencji Klienta i sugerowanie możliwości zakupu. Cyfrowa transformacja otwiera zupełnie nowe obszary działania, kreuje nowe potrzeby i podpowiada Klientom rozwiązania.

SAP Business One umożliwia wyświetlenie np. rekomendacji produktów w oparciu o historię zamówień danego odbiorcy, lub podpowie potencjalnych nabywców dla wybranego produktu. Dzięki wbudowanym algorytmom prognoz statystycznych pozwala analizować też poziom zapasów i polityką zakupową.

Big Data

Do lat 90 tych dominowała architektura oparta o bazy desktopowe. Przetwarzanie i procesy obliczeniowe odbywały się na serwerze. Wąskim gardłem było wówczas przesyłanie danych. Słaby transfer sieciowy bardzo spowalniał pracę.

W latach 90-tych zaczęła przeważać architektura Client Server, gdzie procesy obliczeniowe i przetwarzanie danych odbywało się na serwerze. Komputery personalne w tej architekturze pełniły bardziej rolę terminali. Serwery były mocne, ale połączenia nadal słabe.

Dziś mamy erę Big Data. Dostępne są wielkie bazy danych, ale też mocne urządzenia końcowe. Rolę PC-tów (komputerów personalnych) często pełnią nawet smartfony o wysokich parametrach. Ilość danych transferowanych jest niewyobrażalna. Technologia 5G zaczyna być standardem.

Dla przykładu w 1969 roku Apollo 11 wyruszający na księżyc wyposażony był w komputer z pamięcią RAM wielkości 2 kB i dyskiem twardym mieszczącym 32 kB danych. Dziś pojedynczy samochód autonomiczny, czyli sterowany przez komputer, jest w stanie w godzinę wyprodukować 15 terabajtów danych.* Służą one do analizy sytuacji drogowej i pozwalają maszynom uczyć się jak się zachować, by uniknąć zagrożeń . Ogromnym wyzwaniem jest ich analiza i przetwarzanie.

Rewolucyjna technologia SAP HANA umożliwia użytkownikom SAP Business One wejść na nowy poziom prognozowania i analizowania trendów w oparciu o dane historyczne, dzięki elastycznemu i kontekstowemu dostępowi do danych. System pozwala np. na graficzną prezentację przepływów pieniężnych uwzględniając nierozliczone dokumenty dla lepszej kontroli środków finansowych.

Błyskawiczne wyszukiwanie po słowach kluczowych w obrębie całego systemu kieruje nas nie tylko do samych wyników wyszukiwania lecz także bezpośrednio do obiektów, z których dane pochodzą. Elastyczna eksploracja danych i błyskawiczne przemieszczanie się pomiędzy dokumentami systemowymi to ogromny walor SAP Business One.

Enterprise search - wyszukiwarka SAP Business One HANA

Podsumowanie

SAP Business One, dzięki swojej otwartej architekturze i elastyczności, pozwala na zastosowanie nowych modeli biznesowych, opartych o najnowsze trendy w nurcie gospodarki cyfrowej. Wykorzystując zaawansowaną analitykę, Big Data, technologie mobilne, uczenie maszynowe i chmury obliczeniowe daje przedsiębiorstwom szansę na wzmocnienie swojej innowacyjności, szybszy rozwój i lepsze dostosowanie oferty do modelu współczesnego Klienta.

* żródło: https://spidersweb.pl/autoblog/samochody-autonomiczne-za-duzo-danych/

Zainteresowany?

Znajdź nas na: