Cash-flow forecasting w SAP Business One na platformie SAP HANA

Prognozowanie przepływów pieniężnych w SAP Business One na platformie SAP HANA.

Kontrola płynności finansowej

Kontrola płynności finansowej to podstawa funkcjonowania każdego biznesu. Jak pełnić rolę skutecznego dyrektora finansowego? Jak odnaleźć się w gąszczu dokumentów, zamówień, faktur, kont, płatności, terminów, zobowiązań? SAP Business One na platformie HANA oferuje najnowocześniejszą technologię wspierającą firmy w zarządzaniu środkami pieniężnymi.

Klasyczny cash-flow

Klasyczny cash-flow znają wszyscy księgowi. Opiera się on na zaksięgowanych zobowiązaniach i należnościach – fakturach sprzedaży i zakupu (z ich terminami płatności), jak też na innych zobowiązaniach, wynikających na przykład z wynagrodzeń.

Cash-flow forecasting w SAP Business One na platformie HANA

Cash-flow w SAP Business One na platformie HANA pozwala na optymalne planowanie przepływu środków pieniężnych. Dzięki funkcjonalnościom systemu możemy dowolnie profilować prognozę finansową. Służą temu konfigurowalne kryteria, między innymi: ustawienie poziomów prawdopodobieństwa zapłaty dla różnych typów dokumentów i kont (w skali od najbardziej prawdopodobnych do najmniej pewnych), dostosowanie dowolnego horyzontu czasowego, wyłączenie niektórych elementów z analizy, np. tych o wyższym poziomie ryzyka, bezpośrednie przechodzenie do transakcji źródłowych (przy pomocy żółtej strzałki).

Korzyści

Dzięki tej analizie możemy zarówno z odpowiednim wyprzedzeniem dostrzec zagrożenie utraty płynności i podjąć odpowiednie kroki, np. uruchomić linię kredytową w banku, jak również dowolnie zainwestować fundusze, jeżeli z analizy wynika, że dysponujemy wolnymi środkami. SAP Business One na platformie HANA daje pełny, dokładny i aktualny obraz przepływu środków pieniężnych, a co za tym idzie, pozwala na optymalne planowanie wydatków. Dzięki dostępnym analizom mamy możliwość bezpiecznego inwestowania, sprawdzania w czasie rzeczywistym czy nas na coś stać, czy też powinniśmy odłożyć inwestycje na inny termin.

Zainteresowany?

Znajdź nas na: