Integracja SAP Business One i ZSMOPL

Integracja SAP Business One z ZSMOPL, przygotowana przez Altab, jest dedykowana dla firm farmaceutycznych zobowiązanych do bieżącego raportowania obrotu produktami leczniczymi. Umożliwia automatyczne przesyłanie komunikatów z systemu SAP do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Rozwiązanie zapewnia automatyczną i bezpieczną realizację wymogów prawa farmaceutycznego w Polsce w zakresie raportowania do ZSMOPL.

Czym jest ZSMOPL?

ZSMOPL – Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi – to system informatyczny, udostępniony przez Ministerstwo Zdrowia, którego głównym zadaniem jest nadzór nad obrotem produktami leczniczymi. Centralny system ZSMOPL przetwarza i monitoruje dane obrotu lekami na poziomie detalicznym i hurtowym oraz przekazuje odpowiednie informacje do właściwych organów. Gromadzenie danych w ZSMOPL opiera się o komunikaty elektroniczne przekazywane przez podmioty zobowiązane do raportowania.

Kogo obowiązuje ZSMOPL?

Raportowanie do ZSMOPL, obowiązujące od 1 kwietnia 2019, dotyczy podmiotów odpowiedzialnych, wytwórców, hurtowni farmaceutycznych, aptek i punktów aptecznych oraz działów farmacji szpitalnej.

Obowiązkowi raportowania podlegają:

 • produkty lecznicze
 • refundowane wyroby medyczne i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • produkty lecznicze pochodzące z importu docelowego i interwencyjnego

Zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego, podmioty prowadzące obrót w powyższym zakresie, zobowiązane są raz na dobę przesyłać do ZSMOPL dane o przesunięciach i stanach magazynowych oraz o planowanych dostawach i zgłoszonych brakach.

Raportowanie do ZSMOPL z SAP B1

Obowiązek raportowania do ZSMOPL realizowany jest w oparciu o elektroniczne przekazywanie wymaganych ustawą komunikatów, w określonej formie, standardzie i zakresie informacyjnym, raz na dobę.
Integracja SAP Business One i ZSMOPL umożliwia automatyczne generowanie komunikatów w SAP w oparciu o bieżące dane transakcyjne oraz automatyczną wysyłkę danych w formacie XML do systemu ZSMOPL, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Zdrowia. SAP Business One zapewnia spójne i kompletne dane, konieczne do zbudowania prawidłowego komunikatu elektronicznego w zakresie:

 • identyfikowalność produktu (EAN lub GTIN, numer serii, unikalny kod, data ważności)
 • rodzaj transakcji (sprzedaż SPR, zakup ZKU, wydanie/przyjęcie/przesunięcie magazynowe WPR/PKU/PM+/- )
 • stany magazynowe, w tym liczba opakowań
 • dane zbywcy i nabywcy (z wyłączeniem osób fizycznych)
 • nazwa podmiotu odpowiedzialnego, importera, wytwórcy oraz kraj pochodzenia

Proces raportowania do ZSMOPL odbywa się w oparciu o:

 • zbudowanie komunikatu elektronicznego do ZSMOPL w oparciu o dane podstawowe i dane transakcyjne w formacie XML
 • przesłanie plików XML zgodnie z wymogami ZSMOPL (połącznie przez WebService)
 • odebranie i obsługa komunikatów zwrotnych z ZSMOPL (np. potwierdzenia odbioru) oraz weryfikacja statusów poszczególnych komunikatów i obsługa ewentualnych błędów

Integracja SAP Business One i ZSMOPL - podsumowanie

Dzięki integracji SAP Business One z ZSMOPL firmy farmaceutyczne w łatwy sposób mogą raportować o bieżącym obrocie produktami leczniczym. A tym samym spełniać wymogi prawa farmaceutycznego w zakresie raportowania do ZSMOPL.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Umów się na prezentacjęZadzwoń lub napisz.

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie