Zarządzanie Relacjami z Klientem w SAP Business One

SAP Business One jest doskonałym narzędziem do kompleksowej obsługi procesu sprzedaży i CRM.

Umożliwia on automatyzację procesów w zakresie zarządzania relacjami z klientem. Co więcej, pozwala także na efektywną obsługę działań w ramach całego cyklu sprzedaży. Od początkowego kontaktu z klientem, przez wystawienie oferty i realizację sprzedaży, aż po serwis i obsługę reklamacji. Jest też znakomitym źródłem wszechstronnych raportów i prognozowania sprzedaży.

W systemie możliwe jest planowanie m.in. działań handlowych. Między innymi rozmów telefonicznych, spotkań, zadań, oraz wiązanie ich z konkretnym terminem realizacji i osobą odpowiedzialną.

Oprogramowanie SAP Business One pozwala również na zarządzanie tzw. Szansami Sprzedaży. Rejestracji szansy i kompletacji informacji o potencjalnym kliencie, nadzorowania kontaktów z nim, przygotowania dokumentów typu pre-sales, po analizy lejka sprzedaży, źródeł sukcesów i przyczyn niepowodzenia utraconych kontraktów. Pozwala to na kompleksowe planowanie procesu sprzedaży i prognozowanie oczekiwanych wyników.

Dowiedz się:

  • Jakie informacje zawiera Kartoteka Klienta w SAP Business One?
  • Jakie elementy zawiera kartoteka Szansy Sprzedaży w SAP Business One?
  • Jak wyliczyć przewidywany zysk brutto na Szansie Sprzedaży w SAP Business One?
  • Jak analizować lejek sprzedaży w SAP Business One?
  • Jak w prosty sposób prognozować potencjalny przychód i analizować wyniki sprzedaży?
  • Jak wykonać dynamiczną analizę Szans Sprzedaży?

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie