Polityka Prywatności aplikacji mobilnej Spuma Lite Mobile

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez spółkę Altab SA.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest spółka Altab SA, z siedzibą w Częstochowie, ul. Św Rocha 98, 42-200 Częstochowa, NIP 949-15-77-451 wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numerem KRS 0000317444 (zwana dalej „Administratorem”).
 3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie.

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator szanuje prawo użytkowników aplikacji przez nią stworzonych do prywatności i oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby nie gromadzić żadnych danych oprócz tych, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji lub tych, których gromadzenie ma na celu zwiększenie użyteczności produktów firmy.
 2. Wszelkie dane, które mogłyby w jakikolwiek sposób pozwolić na identyfikacje (ustalenie tożsamości) Użytkownika, nie są gromadzone przez aplikację ani udostępniane przez Usługodawcę jakimkolwiek osobom trzecim.
 3. Administrator informuje, iż podczas użytkowania aplikacji zapisywane są tylko tymczasowe dane na urządzeniu klient 

UPRAWNIENIA APLIKACJI

Aplikacja może korzystać z następujących uprawnień:

 • Lokalizacja – umożliwia wyświetlenie pozycji użytkownika na mapach, dostosowania wyników punktów POI do jego pozycji, nawigowania względem trasy.
 • Pamięć – karta SD – dzięki temu uprawnieniu aplikacja może zapisywać dane w pamięci urządzenia dzięki czemu użycie wielu funkcjonalności jest możliwe w trybie offline.
 • Dostęp do Kalendarza systemowego – pozwala na zapisywanie wydarzeń w kalendarzu systemowym bezpośrednio z poziomu aplikacji.
 • Pełny dostęp do sieci – w większości przypadków wymagany do aktualizacji danych oraz wyświetlania części danych podczas przeglądania, w trybie online.
 • Notyfikacje Push – aplikacja może wysyłać powiadomienia użytkownikowi za pomocą technologii push. Użytkownik może nie zgodzić się na ich otrzymywanie.
 • Dostęp do aparatu – uprawnienie potrzebne do funkcjonalności, które wymagają zrobienie zdjęcia, do skanerów kodów QR/kreskowych oraz w funkcjonalności AR (poszerzonej rzeczywistości)
 • Dostęp do Galerii Zdjęć – wykorzystywany tylko w funkcjonalności, które dają możliwość zamieszczenie swojego zdjęcia/dokumentu

W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności chętnie służymy pomocą. Skontaktuj się z nami na adres biuro@altab.pl

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie