Metbud 80x80 - Vandemoortele Sp. z.o.o.
Metbud S.J.
25 czerwca 2019
Joy Global 1 80x80 - Vandemoortele Sp. z.o.o.
Joy Maszyny Górnicze
28 czerwca 2019

Vandemoortele Sp. z.o.o.

Vandemoortele 497x675 - Vandemoortele Sp. z.o.o.

bakery products

 

Szybki przepływ informacji pomiędzy oddziałami firmy

Dzięki SAP Business One przyspieszeniu uległ przepływ informacji pomiędzy wszystkimi oddziałami firmy.

 
 
 
 

Produkcja i sprzedaż artykułów spożywczych na skalę europejską

Vandemoortele jest belgijską firmą, działającą w branży spożywczej na europejską skalę, zajmującą się produkcją i sprzedażą produktów spożywczych wysokiej jakości. Vandemoortele Polska jest częścią Vandemoortele Group. Działalność firmy można podzielić na dwa segmenty: produkcja margaryn i tłuszczów, a także produkcja wyrobów piekarniczo-cukiernicznych.

 
 
 
 

Czynniki, które wpłynęły na decyzję o wyborze SAP Business One

Zdecydowaliśmy się na wdrożenie programu SAP Business One ze względu na jego elastyczność i możliwość rozbudowy o nowe moduły i funkcjonalności oraz konieczność ujednolicenia oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem w ramach grupy Vandemoortele. Istotną kwestią było dostosowanie systemu do współdziałania z księgowością polską i belgijską oraz stworzenie możliwości raportowania także na potrzeby centrali firmy w Belgii. Zależało nam na wdrożeniu zintegrowanej aplikacji obsługującej wszystkie działy przedsiębiorstwa (poprzednio magazyny i sprzedaż prowadzone były w oddzielnym systemie), tym samym umożliwiającej szybki przepływ informacji i tworzenie zaawansowanych raportów ( m.in. produkcji).
 
  • Podniesienie jakości świadczonych usług o 100%100%
  • Wzrost szybkości wymiany danych o 70%70%
 
 

Najważniejsze korzyści

Szybki przepływ informacji

Dzięki SAP Business One firma ma możliwość sprawnego współdziałania księgowości polskiej i belgijskiej.

Zaawansowane raportowanie

SAP Business One umożliwił sprawne raportowanie w tym na potrzeby centrali firmy w Belgii.

Ujednolicenie oprogramowania w ramach całej grupy

Dzięki SAP Business One cała firma korzysta z jednego, kompleksowego, jednolitego rozwiązania.

Dzięki SAP Business One podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym i operacyjnym stało się nowoczesne, precyzyjne, efektywne, a przede wszystkim bardziej świadome.
 
 
Szybki przepływ informacji
Sprawne współdziałanie księgowości
Świadome podejmowanie decyzji
 
 
 
 
 
Udostępnij
  •  
  •  
  •  
  •