Słowniczek wyrażeń branżowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Maintenance

Opłata jest wyliczana na podstawie wartości licencji ceny cennikowej SAP Business One nie uwzględniającej upustów. Opłata jest naliczana rocznie, płatna w okresach miesięcznych. Obejmuje dostawę nowych wersji oprogramowania oraz konsultacje telefoniczne i przetwarzanie zgłoszeń do systemu serwisowego.

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie