Połączenie wszystkich procesów w firmie w ramach jednego systemu

Dzięki SAP Business One nastąpiła pełna integracja wszystkich procesów w firmie, między innymi planowania strategicznego, działań operacyjnych, zarządzania finansami, technicznego przygotowania produkcji, sterowania wytwarzaniem, opracowywania ofert dla klientów czy zarządzania jakością.

Polski producent artykułów chemicznych z SAP Business One

Zakłady Chemiczne UNIA to firma z bogatą, blisko 70 letnią historią. Przedsiębiorstwo od 1950 roku produkuje i sprzedaje artykuły chemiczne. Firmę wyróżnia szeroki wachlarz oferowanych produktów chemii gospodarczej oraz mocne marki, które odnoszą sukces na rynku krajowym i zagranicznym.

Czynniki które wpłynęły na wybór SAP Business One

Głównym celem wdrożenia systemu SAP Business One było usprawnienie działalności Zakładów Chemicznych UNIA. Firmie zależało na wzroście stopnia integracji poszczególnych procesów. SAP Business One spełnił wszystkie oczekiwania pracowników przedsiębiorstwa.

„System pracuje stabilnie, jest przejrzysty i usprawnia bieżącą pracę, dając nam w efekcie dostęp do informacji niezbędnych do szybkiego i skutecznego zarządzania. Firma Altab zapewnia nam fachowy serwis bieżący i wsparcie swoich konsultantów”.

Wzrost szybkości realizacji zamówień o 50%
Projektant Stron WWW 50%
Wzrost szybkości wymiany danych o 70%
Projektant Stron WWW 70%

Najważniejsze korzyści z SAP Business One

Dostęp do informacji niezbędnych do skutecznego zarządzania

SAP Business One dał podstawy do sprawnego podejmowania decyzji w firmie, a co za tym idzie, proces decyzyjny uległ skróceniu.

Poprawa przepływu informacji

SAP Business One usprawnił przepływ informacji w firmie, co wpłynęło na wyeliminowanie błędów. Pracownicy nie marnują już czasu na szukanie danych w rozproszonych aplikacjach. Informacja znajduje się w jednym miejscu.

Usprawnienie procesów

Dzięki SAP Business One usprawnieniu uległy między innymi: obsługa WZ-tek oczekujących, zarządzanie fakturami zakupu i sprzedaży, parametryzacja not odsetkowych czy zamykanie zleceń sprzedaży.

Integracja systemu z zewnętrznymi aplikacjami

SAP Business One pozwolił nam na stworzenie warunków do nowoczesnej współpracy z kontrahentami. Uruchomiliśmy sprzedaż internetową. Współpracujemy z sieciami handlowymi. Zintegrowaliśmy system z platformami sprzedażowymi i systemami kurierskimi.

Zainteresowany?

Znajdź nas na: