Integracja wszystkich procesów w jednym systemie

Intensywny rozwój firmy oraz możliwość uzyskania statusu lidera na polskim rynku konwertingowym skłoniły CVGS do inwestycji w nowe oprogramowanie, wspierające obsługę coraz liczniejszych i skomplikowanych procesów związanych z bieżącą organizacją pracy. Systematyczne poszerzanie oferty przez CVGS i wprowadzanie do niej kolejnych produktów spowodowało, że inwestycja w nowe oprogramowanie do zarządzania stała się koniecznością. Firmie zależało także na uporządkowaniu procesów, skróceniu czasu realizacji zamówień oraz dostępie do precyzyjnej informacji o całościowych kosztach wykonywanych transakcji. Wybór padł na system SAP Business One.

Branża konwertingowa z SAP Business One

CVGS specjalizuje się w produkcji detali na potrzeby różnych gałęzi przemysłu. Produkowane elementy służą do zabezpieczenia cennych ładunków na czas transportu, starannego pakowania produktów oraz łączenia elementów różnych struktur. Początkowo w polu zainteresowań firmy były tylko wyroby szklane. Wraz z rozwojem oferty, gama produktów poszerzana była o kolejne materiały dla branż: automotive, AGD, elektronicznej, reklamowej, opakowań, meblarskiej, szklarskiej czy przemysłowej.

Czym jest konwerting?

Konwerting to proces modyfikowania materiałów (pianki, gumy, taśmy, korka, filcu i innych tworzyw sztucznych) w taki sposób, aby uzyskać zupełnie nowy produkt, dopasowany pod konkretne zlecenie. Tym sposobem powstaje finalny wyrób, nazywany detalem. Mogą nim być na przykład: przekładki korkowe i piankowe, wykroje z taśm technicznych, elementy izolacji, uszczelki do mocowania różnych elementów w samochodach czy sprzęcie AGD.

Największe wyzwania przed wdrożeniem systemu SAP Business One

Przed wdrożeniem SAP Business One największym problemem było dostosowanie oprogramowania do bieżących potrzeb firmy. Zmieniający się zakres produkcji i poszerzanie asortymentu o kolejne produkty spowodowały, że niezbędna okazała się inwestycja w nowe rozwiązanie ERP. Na tyle elastyczne, aby mogło wesprzeć procesy oraz ulepszyć narzędzia controllingowe. Do momentu wdrożenia systemu poważnym problemem było też planowanie procesów – od produkcji, przez kontrolę logistyki, monitorowanie kosztów. Sprawozdawczość finansowa i kontrolowanie wydatków również były na bardzo niskim poziomie.

Skrócenie czasu realizacji zamówień o 20%
Projektant Stron WWW 20%
Wzrost sprzedaźy o 10%
Projektant Stron WWW 10%

Rozwiązanie problemów z SAP Business One

Pełna integracja: SAP Business One zintegrował wszystkie obszary gospodarki magazynowej, produkcji i finansów, a także wsparł procesy produkcyjne, zwłaszcza w zakresie harmonogramowania i nadzoru nad procesem produkcji.

Dostęp do informacji niezbędnych do skutecznego zarządzania: wdrożenie SAP Business One pozwoliło CVGS na uzyskanie dostępu do informacji, niezwykle istotnych w codziennym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dzięki systemowi firma może precyzyjnie planować procesy produkcyjne, kontrolować logistykę produkcji i procesów magazynowych, monitorować koszty zakupu surowców i materiałów oraz uwzględniać je w końcowych rozliczeniach zamówień.

Kontrola jakości: SAP Business One wspiera proces kontroli jakości, w tym terminowość i ocenę jakości dostaw oraz kontrolę reklamacji.

Finanse firmy pod ścisłą kontrolą: dzięki SAP Business One firma ma gwarancję szybkiej sprawozdawczości finansowej, sprzyjającej stałej kontroli wydatków, a co za tym idzie, umożliwiającej podejmowanie korzystnych finansowo decyzji. Mając dostęp do zintegrowanej informacji księgowej, z danymi dotyczącymi sprzedaży, zakupu czy gospodarki magazynowej planowanie strategii firmy stało się o wiele łatwiejsze.

Zainteresowany?

Znajdź nas na: