CENTRUM
SERWISOWE
12 333 4 555

News

2018-06-21
Akademia wspierania Rozwoju MŚP zakończona
Cykl Akademia Wspierania Rozwoju MŚP dobiegł końca. Konferencje odbyły się na przełomie maja i czerwca w Rzeszowie, Krakowie,... więcej...
2018-06-21
20-lecie Altab!
20-lecie Altab świętowaliśmy w Borach Tucholskich, w malowniczo położonej miejscowości Tleń. Po podsumowaniu sukcesów... więcej...
Starsze

ALTAB TV

Wszystkie

Hurtownie farmaceutyczne

    dla Hurtowni Farmaceutycznych

 

Najważniejsze fakty

Zarządzanie hurtownią farmaceutyczną staje się sprawą coraz bardziej skomplikowaną. Coraz więcej procesów w zakresie obsługi aptek, coraz bardziej szczegółowe raporty wysyłane do ministerstwa, coraz ostrzejsze wymogi w zakresie przechowywania i dystrybucji leków – z takimi problemami uporać musza się managerowie hurtowni farmaceutycznych.  Warto poszukać dostępnych na rynku, sprawdzonych rozwiązań informatycznych, wspierających zarządzanie w tej trudnej branży.

 

SAP Business One to kompleksowe rozwiązanie, które pomaga hurtowniom farmaceutycznym prowadzić nadzór nad procesami związanymi z zamawianiem, dostawą, przyjmowaniem, magazynowaniem, wydawaniem oraz wysyłką towarów w sposób zgodny z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną.

Przewagą SAP Business One nad innymi branżowymi systemami jest to, że daje on użytkownikom znacznie więcej – przede wszystkim dostarcza kompletnej informacji controllingowej i zarządczej z funkcjonowania wszystkich obszarów firmy, m.in. sprzedaży i obsługi klienta, CRM, serwisu, księgowości. SAP Business One jest kompleksowym narzędziem, które pomoże usprawnić pracę całej hurtowni – nie tylko sprzedaży i magazynu.Przykład projektu wdrożeniowego Altab w branży farmaceutycznej


Kompleksowa obsługa procesów w hurtowniach farmaceutycznych

Strategiczne z punktu widzenia branży farmaceutycznej stają się funkcjonalności SAP Business One, pozwalające na obsługę procesów w poszczególnych obszarach:

PARTNERZY HANDLOWI:

 • Klasyfikacja i kontrola dostawców – kontrola certyfikatów i zezwoleń na dystrybucję lub wytwarzanie produktów leczniczych (np. Certyfikaty EU-GMP, certyfikaty GDP) w zależności od kategorii farmaceutycznej
 • Klasyfikacja i kontrola odbiorców – weryfikacja uprawnień do zakupu odbiorców posiadających pozwolenie na dystrybucję hurtową lub pozwolenie/uprawnienie do dostarczania produktów leczniczych ludności w zależności od kategorii farmaceutycznej środków leczniczych


ZAKUP:

 • Automatyzacja zamówień zakupu – MRP, zbiorcze zamówienia zakupu
 • Kontrola umów/cenników powiązanych z dostawcą – import cenników dostawców


MAGAZYNY:

 • Workflow – pełen zapis personalnej obsługi procesów magazynowych (kto i kiedy wykonał dane czynności związane np. z przyjęciem towaru, jego wydaniem, czy kontrolą jakości)
 • Obsługa odbioru dostaw – kontrola zamówienia i kart dostawy, rejestrowanie szczegółów dostawy (np. przewoźnika, kontroli warunków transportu), możliwość generowania zastrzeżeń zwrotu do dostawcy
 • Obsługa reklamacji – rejestrowanie rozbieżności w dostawie/uszkodzonych produktów, obsługa zwrotu do dostawcy, przesunięcia magazynowe do strefy reklamacyjnej
 • Obsługa lokalizacji magazynowych - przyjęcie towarów na magazyn zgodnie z przyjętym planem magazynowym (rozłożenie produktów na konkretnie przypisane im lokalizacje, dostosowanie rozłożenia produktów do lokalizacji o specyficznych warunkach np. temperatury)
 • Kontrola jakości – rejestrowanie wyników badania jakości (warunki przechowywania w powiązaniu z konkretnymi indeksami materiałowymi, kontrola zabezpieczeń itp.), obsługa zwalniania produktów z dostawy do sprzedaży
 • Klasyfikacja indeksów materiałowych – produkty lecznicze/wyroby medyczne/ środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego /próbki itd., grupowanie indeksów
 • Ewidencja serii i dat ważności – ewidencja serii i dat ważności produktów leczniczych, kontrola zbliżających się terminów ważności, możliwość wydań towaru wg terminów ważności
 • Etapowość wydań towarowych – kompleksowa obsługa procesu wydania z możliwością rejestracji osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy: kompletacja zamówienia, kontrola jakości, pakowanie i wydanie do transportu, obsługa transportowa
 • Magazynowanie i przechowywanie próbek – wydzielenie magazynu próbek, nadzór nad ich dystrybucją
 • Rotacja zapasów wg metody FEFO (first expiry, first out)
 • Terminale mobilne - obsługa magazynu przy użyciu terminali mobilnych (kolektorów danych)
 • Inwentaryzacja – wsparcie procesu inwentaryzacji, szybki dostęp do aktualnych stanów magazynowych


SPRZEDAŻ:

 • Rejestr zamówień od odbiorców – możliwość pełnej rejestracji zamówień, integracja systemu ze skrzynką mailową
 • Obsługa odmów realizacji zamówień - przechowywanie uzasadnień odmów realizacji zamówień w postaci maili lub skanów dokumentów
 • Obsługa cenników - automatyczna wycena towarów z zachowaniem reguł kontroli cen zbytu dla produktów leczniczych  z ceną urzędową zgodnie z wymogami Ustawy refundacyjnej, obsługa przecen produktów leczniczych zgodnie z wykazem leków refundowanych ogłaszanym przez Ministerstwo Zdrowia
 • Możliwość integracji ze sklepem internetowym – synchronizacja stanów magazynowych wg grup indeksów, automatyczne blokowanie sprzedaży przez Internet produktów niedozwolonych w eSprzedaży (np. produkty lecznicze wydawane na receptę)
 • Dostęp do systemu z urządzeń mobilnych – efektywniejsza praca przedstawicieli handlowych, dostęp do informacji o klientach i informacji magazynowych spoza biura (aktualne stany magazynowe, informacje teleadresowe klientów, historia zamówień, salda płatności, przeterminowania itd.) na urządzeniach mobilnych (telefony, tablety)
 • Wsparcie procesów logistycznych – obsługa przewoźników, harmonogramy pracy kierowców, integracja z systemami IT firm kurierskich (automatyczne przesyłanie danych odnośnie zleceń transportowych)
 • Obsługa zwrotów – obsługa procedury wycofania produktów leczniczych/wyrobów medycznych z obrotu przez Główny Inspektorat Medyczny (GIF), obsługa działań związanych z podejrzeniem wprowadzenia do legalnego łańcucha dostaw produktu sfałszowanego
 • Nadzór nad lekami wycofanymi lub wstrzymanymi w obrocie - ewidencja leków wycofanych z obrotu, blokady wydań poszczególnych partii
 • Obsługa procesu utylizacji – rejestracja działań związanych z utylizacją towarów, przechowywanie protokołów likwidacji w formie elektronicznej


RAPORTOWANIE I CONTROLLING:

 • Raporty dla ministerstwa - generowanie raportów dla ministerstwa dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi (wraz z jego strukturą)
 • Szczegółowe raporty sprzedaży – m.in.: sprzedaż według oddziałów/handlowców/terytoriów/grup asortymentu/pojedynczych indeksów towarowych, sprzedaż wg okresów sprawozdawczych, analizy zyskowności, prowizje sprzedawców, raport nierozliczonych dokumentów, raporty porównawcze (np. raport przychodów rok do roku)
 • Prognozy sprzedaży – możliwość prognozowania przychodu w oparciu o dane historyczne
 • Raporty magazynowe – m.in.: raport stanów magazynowych, raporty zwrotów, kontrola zapasów, wiekowanie zapasów, raportowanie wg partii i serii, analiza obrotów magazynowych
 • Raporty finansowe – m.in.: bilans, zestawienie obrotów sald, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych, raport kasowy, wiekowanie rozrachunków, raport księgowań wg projektów
   


Przykład projektu wdrożeniowego Altab w branży farmaceutycznej
 

Korzyści biznesowe:

 • Usprawnienie procesu od zamówienia do płatności dzięki zautomatyzowanemu łańcuchowi dostaw i dystrybucji
 • Organizacja pracy magazynu i sprzedaży zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
 • Obniżenie kosztów dzięki optymalnemu zarządzaniu stanem magazynowym — redukcja zapasów magazynowych i strat
 • Zwiększenie efektywności handlowców pracujących w terenie dzięki wykorzystaniu systemu na urządzeniach mobilnych
 • Pełen workflow wraz z przypisaniem osób odpowiedzialnych za realizację zadań
 • Zwiększenie satysfakcji odbiorców za prawą szybszego i bardziej dokładnego przetwarzania zleceń


Więcej informacji:

   SAP Business One - Rozwiązania branżowe

 

Zapraszamy na STRONĘ PRODUKTOWĄ: